Home Page OR Deterministic Operations Research MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN
MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN

MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN

Nguyễn Như Phong

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Đại học Bách Khoa TPHCM

Trong bài toán vận tải, chỉ có hai loại nút là nút nguồn và nút đích, hàng hóa sẽ được vận tải trực tiếp từ nút nguồn đến nút đích. Trong thực tế, giữa nút nguồn và nút đích có thể có những nút trung chuyển, hàng hóa sẽ được vận chuyển từ các nút nguồn qua các nút trung chuyển này trước khi đến các nút đích như ở ví dụ sau.

 

Các nút nguồn P1 và P2 với lượng cung lần lượt là 1000 và 2000. Các nút đích D1, D2, D3 với lượng cầu lần lựợt là 800, 900, 500. Các nút T1 và T2 là những nút trung chuyển. Chi phí vận chuyển đơn vị biểu thị trên các cung nối các nút.

Ở bài toán trên, trong các nút mạng, có những nút thuần túy là nút cung như các nút P1 và P2, có những nút thuần túy là nút cầu như nút D3, các nút còn lại vừa là nút cung, vừa là nút cầu, được gọi là nút vận chuyển, như các nút T1, T2, D1, D2.

Bài toán vận chuyển có thể đưa về bài toán vận tải đã biết bằng một khác niệm được gọi là lượng đệm. Chuyển bài toán trên theo mô hình vận tải, ta xem mô hình có các nút cung P1, P2, T1, T2, D1, D2 và các nút cầu T1, T2, D1, D2, D3. Lượng cung và lượng cầu ở các nút như sau:

  • Lượng cung ở các nút cung thuần túy là lượng cung ban đầu.
  • Lượng cầu ở các nút cầu thuần túy là lượng cầu ban đầu.
  • Lượng cung ở các nút vận chuyển là lượng cung ban đầu cộng với 1 lượng đệm.
  • Lượng cầu ở các nút vận chuyển là lượng cầu ban đầu cộng với 1 lượng đệm.

Bảng vận tải của bài toán trên như sau, với B là lượng đệm và M là số lớn để biểu thị chi phí rất lớn giữa các điểm không nối nhau trên mạng vận tải.

 

T1

T2

D1

D2

D3

Lượng cung

P1

3

4

M

M

M

1000

P2

2

5

M

M

M

1200

T1

0

7

8

6

M

B

T2

M

0

M

4

9

B

D1

M

M

0

5

M

B

D2

M

M

M

0

3

B

Lượng cầu

B

B

800+B

900+B

500

2200+4B

Lượng đệm được chọn đủ lớn để có thể cho phép mọi lượng cung hay cầu có thể vận chuyển qua các nút trung chuyển. Lượng đệm thường được chọn là tổng lượng cung hay cầu. Kết quả bài toán trên như sau:

 

T1

T2

D1

D2

D3

P1

0

1000

0

0

0

P2

1200

0

0

0

0

T1

0

0

800

400

0

T2

0

0

0

1000

0

D1

0

0

0

0

0

D2

0

0

0

0

500

Lượng cung 1000 từ P1 sẽ chuyển hết qua T2  rồi từ T2 chuyển hết cho điểm cầu D2. Lượng cung 1200 từ P2 sẽ chuyển hết qua T1  rồi từ T1 chuyển một phần là 800 cho D1 và phần còn lại là 400 cho D2. Điểm cầu D1 với lượng cầu 800 đã được thỏa bởi điểm cung T1. D2 nhận các lượng cung 400 từ T1, và 1000 từ T2, từ đó vận chuyển cho D3 một lượng cung là 500 phần còn lại thỏa nhu cầu của D2 là 900. D3 nhận lượng cung 500 từ D2 để thỏa nhu cầu ở D3 là 500.

 

TLTK

Nguyễn Như Phong. Vận trù xác định. NXBĐHQG. 2010

 

 
  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay104
mod_vvisit_counterH�m qua292
mod_vvisit_counterTu?n n�y1325
mod_vvisit_counterTh�ng n�y6829
mod_vvisit_counterT?t c?729220
Hiện có 33 khách Trực tuyến