Trang ch?
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:211. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:101. Error 9: Invalid character

    giang sinh

L?I CHO T? TRANG WEB ISEM

Cho cc b?n ? ??n v?i trang Web ISEM.

Trang Web ny ???c xy d?ng nh?m qu?ng b ngnh K? thu?t H? th?ng Cng nghi?p KTHTCN v?i cc m?c tiu sau:

- Gip cc th sinh hi?u r rng v ?ng ??n ngnh ny t? ? c ch?n l?a ph h?p.

- H? tr? Sinh Vin KTHTCN trong h?c t?p v NCKH.

- H? tr? C?u Sinh Vin KTHTCN trong cng vi?c qua cc thng tin c?p nh?t v? chuyn ngnh.

- H? tr? cng nghi?p qua cc h?at ??ng t? v?n, ?o t?o ng?n h?n.

- Chia s? thng tin v? tin t?c, quan ?i?m v gi tr?.

Nh?m ??t cc m?c tiu trn, c?u trc trang ISEM g?m 2 thanh trnh ??n ngang v d?c.

Thanh trnh ??n d?c trnh by cc m?c:

- ISE

- INFO

- D?CH V?

M?c ISE (Industrial Systems Engineering) gi?i thi?u Ngnh K? thu?t H? th?ng Cng nghi?p trong giai ?o?n 2002-2012 v? cc l?nh v?c ?o t?o, Nghin c?u Khoa h?c, Chuy?n giao Cng ngh?, cng cc ho?t ??ng Quan h?, Tuy?n sinh v Ngu?n l?c ?? th?c hi?n. M?c ny c?ng trnh by thng tin v? Sinh vin v C?u Sinh vin.

M?c INFO chia s? cc thng tin v? Tin t?c, News, Quan ?i?m, Views, v Gi tr?, Values c?a ISEM.

M?c D?CH V? trnh by cc d?ch v? h? tr? cng nghi?p, bao g?m cc d?ch v? ?o t?o ng?n h?n, v T? v?n.

Thanh trnh ??n ngang trnh by cc chuyn ?? t? cc cng c? ??n cc ?ng d?ng c?a ngnh KTHTCN bao g?m 5 m?c:

- Cng c?

- V?n tr

- Qu?n l s?n xu?t

- Lean Six Sigma

- Ho?ch ??nh ngu?n l?c

M?c CNG C? cc cng c? c? b?n c?a ngnh KTHTCN sau:

- Xc su?t th?ng k

- Nghin c?u khoa h?c

- Thi?t k? th?c nghi?m

- M ph?ng

- Ra quy?t ??nh

- Kinh t? k? thu?t

M?c V?N TR trnh by 1 nhm cng c? quan tr?ng khc c?a ngnh l V?n tr h?c bao g?m:

- V?n tr xc ??nh

- V?n tr ng?u nhin

- V?n tr m?

- V?n tr m?m

M?c QU?N L S?N XU?T trnh by cc ch?c n?ng qu?n l H? th?ng s?n xu?t c?n b?n bao g?m:

- Qu?n l ch?t l??ng

- D? bo

- Thi?t k? s?n ph?m

- Thi?t k? qu trnh

- Qu?n l n?ng l?c

- Ho?ch ??nh v? tr & m?t b?ng

- Thi?t k? cng vi?c

- Ho?ch ??nh & ?i?u ?? s?n xu?t

- Qu?n l v?t t? t?n kho

- Qu?n l d? n

- Qu?n l b?o tr

M?c LEAN SIX SIGMA trnh by cc ph??ng php, cng c? c?i ti?n H? th?ng s?n xu?t bao g?m:

- Kaizen & 5S

- S?n xu?t tinh g?n

- Qu?n l chu?i gi tr?

- Six Sigma

- Lean Six Sigma

M?c HO?CH ??NH NGU?N L?C trnh by cc H? th?ng ho?ch ??nh ngu?n l?c bao g?m:

- H? th?ng ho?ch ??nh ngu?n l?c s?n xu?t MRPII

- H? th?ng ho?ch ??nh ngu?n l?c doanh nghi?p ERP.

x^2

 
  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

D?CH V?

ABOUT US

QU?N TR? VIN


TRNH DUY?T T?T NH?T

 
   

TH?NG K

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay11
mod_vvisit_counterHm qua86
mod_vvisit_counterTu?n ny231
mod_vvisit_counterThng ny1688
mod_vvisit_counterT?t c?592344
Hiện có 3 khách Trực tuyến