Home Page POM Forecasting DỰ BÁO NHU CẦU
DỰ BÁO NHU CẦU

DỰ BÁO NHU CẦU

Nguyễn Như Phong

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Đại học Bách Khoa TPHCM

 

 1. DỰ BÁO

 

Các nhà lãnh đạo hay qủan lý của các tổ chức, khi ra quyết định hay họach định thường quan tâm nhiều đến thời gian xuất hiện, tầm quan trọng và ảnh hưởng của các sự kiện trong tương lai, với họ dự báo là cửa sổ nhìn  vào tương lai.

Dự báo là tiên đoán, ước lượng, đánh giá các sự kiện xảy ra trong tương lai , các sự kiện này thường là bất định. Mục đích dự báo là sử dụng thông tin hiện có một cách tốt nhất để định hướng các họat động tương lai nhằm đạt được mục đích tổ chức. Nếu dự báo tốt thì hoạt động của tổ chức trong tương lai sẽ có hiệu quả.

Dự báo giúp các nhà lãnh đạo ra các quýyết định về chính sách, quyết định về sản phẩm, quy trình công nghệ, quyết định về nguồn lực như máy móc thiết bị cũng như quyết định về vận hành hệ thống. Dự báo giúp các nhà quản lý họach định các kế họach như kế hoạch tài chính, kế họach tiếp thị, kế họach sản xuất. Có nhiều lọai quyết định, nhiều loại kế họach, nên có nhiều lọai mô hình dự báo.

Trong một tổ chức sản xuất, dự báo thường dùng để dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận, giá cả, thay đổi công nghệ, và đặc biệt là nhu cầu. Hầu hết các công ty không bao giờ chờ cho đến khi nhận được đơn đặt hàng rồi mới bắt đầu họach định sản xuất, thu mua nguyên vật liệu. Khách hàng thường ít khi chịu chờ các nhà sản xuất đáp ứng yêu cầu, nên để tăng thế cạnh tranh, nhà sản xuất phải làm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh chóng. Để thực hiện được điều này, nhà sản xuất phải dự báo nhu cầu tốt.

Dự báo thừơng gồm các vấn đề sau:

 • Đối tượng và Đơn vị dự báo
 • Chiều dự báo
 • Phương pháp dự báo
 • Thời gian và chu kỳ dự báo
 • Độ chính xác dự báo
 • Báo cáo đặc biệt
 • Mô hình và điều chỉnh mô hìnhdự báo.

Đối tượng dự báo có thể là một vật tư, một sản phẩm hay một họ sản phẩm. Đơn vị dự báo phụ thuộc vào đối tượng dự báo, có thể là tiền tệ, số đơn vị sản phẩm hay vật tư.

Chiều dự báo là trên xuống hay dưới lên. Dự báo từ trên xuống bắt đầu từ dự báo các chỉ số kinh tế như tổng sản phẩm quốc gia, thu nhập đầu người, sau đó là dự báo cho một ngành công nghiệp mà tổ chức đang tham gia, dự báo cho thị phần của tổ chức, tiếp theo là dự báo cho một dòng sản phẩm và cuối cùng là dự báo cho từng sản phẩm. Dự báo từ dưới lên là dự báo theo chiều ngược lại.

Phương pháp dự báo dựa vào dữ kiện chia thành phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Phương pháp định lượng bao gồm Phương pháp phân tích theo chuỗi thời gian và Phương pháp nguyên nhân.

Thời gian dự báo bao gồm nhiều chu kỳ dự báo. Chu kỳ dự báo có thể là tuần, tháng, hay quí. Thời gian dự báo có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Dự báo ngắn hạn có thời gian thường không quá 3 tháng, dùng cho nhà quản lý cấp thấp trong họach định mua sắm, lên lịch sản xuất, điều độ công việc, phân công nhiệm vụ,… Dự báo ngắn hạn thường sử dụng phương pháp chuỗi thời gian, hoặc đôi khi dùng phương pháp nguyên nhân. Dự báo trung hạn có thời gian thường từ 3 tháng đến  2 năm, dùng cho nhà quản lý cấp trung trong họach định sản xuất và phân phối hoặc đánh giá mức độ tồn kho cần thiết. Dự báo trung hạn có thể sử dụng phương pháp chuỗi thời gian, phương pháp nguyên nhân và cả phương pháp định tính. Dự báo dài hạn thường có thời gian trên  2 năm, dùng cho nhà quản lý cấp cao trong họach định chiến lược cũng như đánh giá các mục tiêu dài hạn, tham gia vào thị trường mới, phát triển kỹ thuật mới hoặc các điều kiện mới, thiết kế mạng lưới sản xuất kinh doanh. Dự báo dài hạn thường sử dụng phương pháp nguyên nhân và phương pháp định tính.

 

 1. DỰ BÁO NHU CẦU

 

Dữ kiện cần thiết chuẩn bị cho dự báo có thể thu được từ bên trong hay bên ngòai. Nguồn dữ kiện bên ngòai cung cấp các thông tin quan trọng về các yếu tố môi trường như các điều kiện về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa ảnh hưởng đến dự báo. Việc chọn lựa mô hình dự báo không chỉ phụ thuộc vào yêu cầu của kết quả dự báo mà còn vào các ràng buộc của tổ chức như chính sách quản lý, nguồn lực sẳn có, điều kiện thị trường và công nghệ. 

 

Mô hình dự báo dự báo kết quả ở đầu ra dựa vào các dữ kiện ở đầu vào.  Với dự báo nhu cầu thì kết quả dự báo là nhu cầu kỳ vọng theo thời gian của sản phẩm. Dữ kiện đầu vào mô hình dự báo có thể bao gồm nghiên cứu thị trường, số liệu quá khứ, tình hình khuyến mãi, quảng cáo, ý kiến các chuyên gia

 

 

Phương pháp dự báo có thể phân làm 2 lọai:

 • Phương pháp định tính
 • Phương pháp định lượng

Phương pháp định tính dựa trên các dữ kiện định tính như ý kiến, phán đóan, kinh nghiệm, chuyên môn của các chuyên gia hay là những người liên quan. Phương pháp định lượng ngược lại dựa trên các dữ kiện định lượng, bao gồm 2 lọai:

 • Phương pháp phân tích theo chuỗi thời gian
 • Phương pháp nguyên nhân

Phương pháp phân tích theo chuỗi thời gian dựa trên số liệu quá khứ theo thời gian của đại lượng cần dự báo. Phương pháp nguyên nhân dựa trên quan hệ giữa đại lượng cần dự báo và các đại lượng khác có thể đo lường được.

 

Các bước của công việc dự báo bao gồm:

 1. Thu thập số liệu
 2. Xử lý số liệu
 3. Lựa chọn phương pháp và mô hình dự báo
 4. Dự báo
 5. Đánh giá Dự báo

Số liệu thu thập cần chính xác và đúng mục đích dự báo. Đây là phần việc khó khăn tốn thời gian. Bước xử lý số liệu loại bỏ những số liệu không phù hợp, không chính xác hay không cần thiết, chuyển đổi dữ liệu cho phù hợp mô hình. Phương pháp dự báo được lựa chọn sao cho phù hợp với dữ liệu và đối tượng dự báo. Lập mô hình dự báo sao cho sai số dự báo là nhỏ nhất. Từ mô hình dự báo, ta xác định giá trị dự báo và đánh giá dự báo qua so sánh giá trị  dự báo và thực tế.

 

 

TLTK

Nguyễn Như Phong. Quản lý sản xuất. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1640-3.

 

 

 

 
 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay12
mod_vvisit_counterH�m qua132
mod_vvisit_counterTu?n n�y422
mod_vvisit_counterTh�ng n�y624
mod_vvisit_counterT?t c?742242
Hiện có 15 khách Trực tuyến