Home Page TOOLS Probability & Statistic HỒI QUY PHI TUYẾN
HỒI QUY PHI TUYẾN

HỒI QUY PHI TUYẾN

Nguyễn Như Phong

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM

 

Hồi quy phi tuyến có quan hệ phi tuyến giữa biến ra và các biến vào. Một số dạng phi tuyến thường gặp như sau:

  • Dạng đa thức bậc cao:

Y = b0 + b1X1 + … + bmXm

  • Dạng tương tác giữa các biến vào:

Y = b0 + b1X1+ b2X2+ b3X1X2

  • Dạng hàm ngược:

Y = 1/(b0 + b1X1+ b2X2)

  • Dạng hàm mũ:

Y = b0b1X

Hồi quy phi tuyến có thể đưa về hồi quy tuyến tính qua phép đổi biến. Như với dạng đa thức bậc cao:

Y = b0 + b1X1 + … + bmXm

Đặt biến:

                   X1 = X1, … , Xm = Xm

Thì có:

                   Y = b0 + b1X1 + … + bmXm

Với dạng tương tác giữa các biến vào:

Y = b0 + b1X1+ b2X2+ b3X1X2

Đặt biến:

                   X3 = X1X2

Thì có:

                   Y =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3

Một số dạng phi tuyến có thể đưa về hồi quy tuyến tính bằng cách biến đổi hàm trứơc khi đổi biến. Như với dạng hàm ngược:

Y = 1/(b0 + b1X1+ b2X2)

Đổi hàm ra Z=1/Y, thì có:

Z = (b0 + b1X1+ b2X2)

Với dạng hàm mũ:

Y = b0b1X

Đầu tiên lấy log 2 vế:

log Y = log (b0b1X)

log Y = logb0 + Xlogb1

Đặt biến ra Z = log Y và các hệ số:

          a0 = logb0

          a1 = logb1

Thì có mô hình hồi quy tuyến tính:

Z = a0 + a1X

 

 

 

TLTK:

Nguyễn Như Phong. Thống kê trong CN. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1998-5.

 

 

 
  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay36
mod_vvisit_counterH�m qua132
mod_vvisit_counterTu?n n�y446
mod_vvisit_counterTh�ng n�y648
mod_vvisit_counterT?t c?742266
Hiện có 17 khách Trực tuyến