Home Page TOOLS Probability & Statistic HỒI QUY
HỒI QUY

HỒI QUY

Nguyễn Như Phong

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM

 

 

Trong công nghiệp có nhiều bài tóan liên quan đến việc xác định quan hệ giữa các biến trong hệ thống với các mục đích:

  • Xác định mức độ quan hệ giữa các biến.
  • Xây dựng mô hình nhằm tiên đóan 1 biến từ các biến khác.

Các kỹ thuật thường dùng bao gồm kỹ thuật tươgn quankỹ thuật hồi quy. Kỹ thuật tươgn quan nhằm xác định mức độ quan hệ giữa các biến trong hệ thống. Kỹ thuật hồi quy xây dựng mô hình nhằm tiên đóan 1 biến từ các biến khác trong hệ thống.

 

Mô hình hồi quy là một mô hình toán học xác định quan hệ giữa các biến, bao gồm biến vào và biến ra Y:

Y = f(X).

Biến vào là biến độc lập , biến ra là biến phụ thuộc. Theo số biến vào, ta chia mô hình hồi quy thành 2 lọai :

  • Hồi quy đơn
  • Hồi quy bội

Mô hình hồi quy đơn hay hồi quy đơn biến, chỉ có 1 biến vào. Mô hình hồi quy bội hay hồi quy đa biến có nhiều biến vào.

X = (X1, ..., Xm)

Mặt khác, theo quan hệ giữa các biến và biến ra , các mô hình hồi quy bao gồm:

  • Hồi quy tuyến tính
  • Hồi quy phi tuyến

Hồi quy tuyến tính có quan hệ vào ra là quan hệ tuyến tính, Hồi quy phi tuyến có quan hệ vào ra là quan hệ phi tính. Việc chọn mô hình hồi quy có thể dựa vào phương pháp trực quan là biểu đồ phân tán.

Bài tóan Hồi quy phi tuyến là phức tạp hơn bài tóan Hồi quy tuyến tính. Tuy nhiên mô hình Hồi quy phi tuyến có thể chuyển thành mô hình Hồi quy tuyến tính bằng phương pháp tuyến tính hóa như sẽ phân tích ở phần sau.

 

 

TLTK:

Nguyễn Như Phong. Thống kê trong CN. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1998-5.

 

 

 
  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay38
mod_vvisit_counterH�m qua132
mod_vvisit_counterTu?n n�y448
mod_vvisit_counterTh�ng n�y650
mod_vvisit_counterT?t c?742268
Hiện có 17 khách Trực tuyến