Home Page About us For My Advisee
For My Advisee

FIELD TRIP

1. Aims:

To provide students an overview of different kinds of realistic production systems.

 

2. Contents

During the fieldtrip, students will apply knowledge to learn about the organization and management of the real production systems

 

THỰC TẬP KỸ THUẬT (Tech Internship)

1. Mục tiêu

 • Hiểu được hoạt động của hệ thống sản xuất thực tế.
 • Nhận dạng các chức năng hệ thống.
 • Trang bị kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, viết, làm việc nhóm, ….

 

2. Nội dung

 

Tuần

Nội dung

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

 1. Giới thiệu cty
 2. Sơ đồ tổ chức sản xuất
 3. Các sản phẩm chính
 4. Quá trình sản xuất

2,3

CHƯỚNG 2: CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT

 1. Bố trí mặt bằng
 2. Phát triển sản phẩm
 3. Dự báo nhu cầu
 4. Hoạch định sản xuất
 5. Hoạch định vật tư
 6. Quản lý chất lượng
 7. Quản lý tồn kho,
 8. Quản lý kho
 9. Quản lý bảo trì,

4

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

 1. Đánh giá hiệu quả hoạt động các chức năng hệ thống.
 2. Kiến nghị giải pháp cải tiến hệ thống

 

BẢO VỆ THỰC TẬP

 

3. Hướng dẫn

 • Sinh viên tuân thủ nội quy thực tập của nhà trường và công ty
 • Sinh viên báo cáo tiến độ cho và chịu sự giám sát của giảng viên hướng dẫn
 • Cuối kỳ theo hội đồng
 • Đánh giá theo quá trình: Chuyên cần 20%, Thái độ: 30%, Nội dung: 20%; Trình bày: 30%.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Như Phong. Quản lý sản xuất. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1640-3.

[2] Stevenson W. J. Operations Management. 8th edition. McGraw-Hill

[3] Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnston, Operations management. 5th edition. Prentice Hall, 2007.

 

5. Thông tin

 • Nguyễn Như Phong : 0918334207 ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Web: http://www.isem.edu.vn;
 • ehome: http://www4.hcmut.edu.vn/~nnphong

 

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

(Internship)

1. Mục tiêu

 • Trang bị kiến thức thực tế về một hệ thống quản lý sản xuất công nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý sản xuất, sơ bộ tìm ra nhược điểm của hệ thống.
 • Sơ bộ đưa ra giải pháp hỗ trợ , cải thiện hệ thống.
 • Kết quả của đợt thực tập là tiền đề cho Luận văn tốt nghiệp.

 

2. Nội dung

Tuần

Nội dung

1

TỔNG QUAN CÔNG TY

 1. Sơ đồ tổ chức sản xuất
 2. Các sản phẩm chính

2,3,4

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY

 1. Quá trình sản xuất
 2. Bố trí mặt bằng kho, xưởng sản xuất
 3. Thiết kế sản phẩm, thiết kế công việc
 4. Dự báo nhu cầu
 5. Hoạch định & điều độ sản xuất
 6. Hoạch định vật tư
 7. Hoạch định năng lực
 8. Quản lý chất lượng
 9. Quản lý tồn kho
 10. Quản lý kho
 11. Hoạch định phân phối
 12. Quản lý bảo trì

5,6

ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

 1. Đánh giá hiệu quả các chuỗi giá trị
 2. Đánh giá hiệu quả hệ thống hoạch định nguồn lực
 3. Đánh giá hiệu quả hệ thống Logistics

7,8

CẢI TIẾN HỆ THỐNG

 1. Chọn lựa vấn đề
 2. Kiến nghị giải pháp

 

BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

 

3. Hướng dẫn

 • Sinh viên tuân thủ nội quy thực tập của nhà trường và công ty
 • Sinh viên báo cáo tiến độ cho và chịu sự giám sát của giảng viên hướng dẫn
 • Cuối kỳ theo hội đồng
 • Đánh giá theo quá trình: Chuyên cần 20%, Thái độ: 30%, Nội dung: 20%; Trình bày: 30%.

 

4. Tham khảo

 1. Nguyễn Như Phong. Thống kê trong Công nghiệp. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1998-5.
 2. Nguyễn Như Phong. Vận trù xác định. NXBĐHQG. 2010
 3. Nguyễn Như Phong. Quản lý sản xuất. NXBĐHQG. 2013. ISBN: 978-604-73-1640-3.
 4. Nguyễn Như Phong. MRPII. NXBĐHQG. 2012. ISBN: 978-604-73-1452-2.
 5. Nguyễn Như Phong. Lean Six Sigma. NXBĐHQG. 2012. ISBN: 978-604-73-1454-6.

 

5. Thông tin

 • Nguyễn Như Phong : 0918334207 ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Web: http://www.isem.edu.vn;
 • ehome: http://www4.hcmut.edu.vn/~nnphong
 
 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

 • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay25
mod_vvisit_counterH�m qua139
mod_vvisit_counterTu?n n�y762
mod_vvisit_counterTh�ng n�y2767
mod_vvisit_counterT?t c?749508
Hiện có 8 khách Trực tuyến