Home Page OR Soft Computing Research TE BÀO THAN KINH
TE BÀO THAN KINH

TE BÀO THAN KINH

Nguy?n Nh? Phong

K? thu?t H? th?ng Công nghi?p

??i h?c Bách Khoa, ?HQG TPHCM

 

??n v? tính toán c? b?n c?a m?ng th?n kinh là t? bào th?n kinh. M?t t? bào th?n kinh nh? ? hình sau g?m m ??u vào x1, …, xm và m?t ??u ra y . Các ??u vào nh?n các giá tr? là các s? th?c bi?u th? m?c tác ??ng g?i t? các t? bào khác ??n. M?i ??u vào t??ng ?ng v?i m?t tr?ng s?, các tr?ng s? này là w1, …, wm. Các tr?ng s? bi?u th? c??ng ?? và tính ch?t liên k?t. Liên k?t kích thích có tr?ng s? d??ng, và ng??c l?i liên k?t ?c ch? có tr?ng s? âm.

Hình : Mô hình t? bào th?n kinh v?i m ??u vào

 

M?c tác ??ng ??u vào bi?u th? b?i t?ng có tr?ng s? c?a các ??u vào S ??nh b?i :

           

Nh?m bi?u th? m?c tác ??ng n?n c?a t? bào, m?t l??ng l?ch hay phân c?c ???c thêm vào ?? có hàm tích h?p hay còn g?i là hàm lan truy?n ? ??u vào P ??nh b?i :

Trong ?ó q là l??ng phân c?c c?a t? bào. L??ng phân c?c bi?u th? giá tr? c?a m?c tác ??ng ??u vào ? ?ó ??u ra c?a t? bào nh?y v?i thay ??i c?a m?c tác ??ng này nh?t. ?? cho thu?n l?i, bi?u th?c trên có th? ???c vi?t l?i nh? sau :

           

Trong ?ó l??ng phân c?c q ???c mô hình b?i m?t ??u vào thêm vào x0  = -1 và tr?ng s? t??ng ?ng là w0 = q. Mô hình t? bào ???c bi?n ??i nh? ? hình sau.

 

Hình: Mô hình t? bào th?n kinh v?i m+1 ??u vào

 

??u ra y ph? thu?c vào t?ng có tr?ng s? c?a các ??u vào P  theo m?t hàm tác ??ng hay hàm ng??ng. Quan h? vào ra theo hàm tác ??ng Sb ??nh b?i :

           

M?t h? hàm tác ??ng th??ng dùng là Hàm sigmoid ??nh b?i:         

Trong ?ó tham s? b bi?u th? ?? d?c c?a hàm tác ??ng. Khi b®¥ hàm Sigmoid tr? thành hàm Heaviside:

           

 

Hàm sigmoid trên là hàm ??n c?c, m?t h? hàm sigmoid khác mà ta g?i là hàm sigmoid l??ng c?c bi?u di?n nh? sau :

 

 

 

TLTK

Nguy?n Nh? Phong. V?n trù m?m. NXB?HBK. 2013.

 

 
  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

  • thiet ke noi that chung cu

ABOUT US

ADMIN


GOOD BROWSERS

 
   

STATISTIC

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterH�m nay124
mod_vvisit_counterH�m qua129
mod_vvisit_counterTu?n n�y336
mod_vvisit_counterTh�ng n�y124
mod_vvisit_counterT?t c?717233
Hiện có 14 khách Trực tuyến